Dokumentacja szkolna:

Statut ZPO

Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły

Program wychowawczy

Koncepcja pracy szkoły

Dokumentacja przedszkola:

Statut Przedszkola

Kodeks Równego Traktowania

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W WACHOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA W WACHOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego w Wąchocku 2015 – 20182010 Z.P.O. Wąchock. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Wroński. Administrator: A.Wrońska