Dokumentacja szkolna:

Statut ZPO

Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkolny Program Profilaktyki

Plan pracy szkoły

Program wychowawczy

Koncepcja pracy szkoły

Dokumentacja przedszkola:

Statut Przedszkola

Plan współpracy z rodzicami

Kodeks Równego Traktowania

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego w Wąchocku 2015 – 20182010 Z.P.O. Wąchock. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Wroński. Administrator: A.Wrońska